GEOLOGIA ZŁOŻOWA  

 

Zajmujemy się poszukiwaniem złóż kopalin, ustalaniem ich jakości i zasobów.

Dla naszych Klientów prowadzimy kompleksowo procedury od poszukiwania i rozpoznawania złóż̇ przez ich udokumentowanie, zagospodarowanie do uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż̇.  Wykonujemy wszystkie niezbędne dokumenty, wnioski, opinie, badania, prace wiertnicze oraz prowadzimy nadzory geologiczne.

Wykonujemy :

 • Projekty i dokumentacje złóż kopalin we wszystkich kategoriach rozpoznania
 • Wiercenia dla poszukiwania i rozpoznawanie złóż kopalin,
 • Badania fizyko-mechaniczne i chemiczne próbek skał i rdzeni wiertniczych,
 • Projekty zagospodarowania złóż, operaty ewidencyjne złóż, wniosków koncesyjnych
  i inne.

 

 

W trakcie eksploatacji złoża jak również po jej zakończeniu  oferujemy  całoroczną obsługę mierniczo – geologiczną dla zakładów górniczych. Posiadamy duże doświadczenie i bazę̨ danych co do terenów perspektywicznych i prognostycznych, dzięki temu Nasi Klienci mogą̨ liczyć́ na fachową pomoc w razie jakichkolwiek problemów i wątpliwości.

 

 

 

 

HYDROGEOLOGIA

Zajmujemy się badaniem wód podziemnych i możliwości ich wykorzystania w gospodarce. Wykonujemy miedzy innymi:

 • Projekty robót geologicznych,
 • Dokumentacje określające warunki hydrogeologiczne :w związku z lokalizowaniem inwestycji mogących oddziaływać na wody, ujęć wód termalnych i leczniczych, ujęć wód podziemnych oraz odwodnień budowlanych i górniczych,
 • Wiercenia studni,  piezometrów oraz  nadzory geologiczne,
 • Opinie i ekspertyzy hydrogeologiczne,
 • Sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych.

 

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA i GEOTECHNIKA

Zajmujemy się badaniem technicznych właściwości utworów geologicznych, które mają stanowić podłoże obiektów budowlanych i środowisko działalności górniczej.  Oferujemy:

 • Projekty robót geologicznych,
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie w pełnym zakresie,
 • Wiercenia i sondowania geologiczno- inżynierskie oraz nadzory geologiczne,
 • Dokumentacje badań podłoża gruntowego,
 • Dokumentacje geotechniczne.