Aktualności

OPEGO w mediach

OPEGO zyskuje popularność o czym świadczy coraz większa liczba zainteresowanych osób.
OPEGO zyskuje popularność o czym świadczy coraz większa liczba zainteresowanych osób. Trzecia edycja naszego wydarzenia objęta była patronatem Urzędu Miasta Kielce oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Nowy zakres akredytacji

Od 3 grudnia 2018 r. zakres akredytacji naszego laboratorium został rozszerzony o kolejne metody badawcze.
Od 3 grudnia 2018 r. zakres akredytacji naszego laboratorium został rozszerzony o kolejne metody badawcze, wśród których znalazła się m.in. wodoprzepuszczalność gruntów – parametr niezwykle istotny

Próbkobiorca

Poszukujemy pracownika na stanowisko próbkobiorca – Pracownia Badań Terenowych.
Próbkobiorca – Pracownia Badań Terenowych Informacje ogólne: stanowisko: Próbkobiorca siedziba firmy: Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o., ul. Hauke Bosaka 3 A, 25-214 Kielce miejsce pracy:

Zaufaj nam – 65 lat doświadczenia

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp z o.o. została utworzona w 2004 r na dorobku działającego od 1951r. Państwowego Przedsiębiorstwa Geologicznego. Na przestrzeni lat firma przechodziła różnorodne przemiany dostosowujące organizację i zakres działalności do bieżących potrzeb rynku i postępu technicznego.

Obecnie świadczy usługi w obszarze ochrony środowiska, geologii stosowanej oraz badań laboratoryjnych. Działa aktywnie na rzecz poprawy środowiska gruntowo-wodnego. Wykonuje badania dokumentujące jakość stanu środowiska gruntowo wodnego. Realizuje badania geologiczne, które wykorzystuje się do celów praktycznych, głównie w zakresie geologii złóż, hydrogeologii, geologii inżynierskiej.
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. pobiera i wykonuje badania fizyko-chemiczne gruntów, wody, osadów, ścieków i odpadów; bada właściwości fizyczne kruszyw i kamieni naturalnych. Realizuje również badania mikrobiologiczne wody. Wykonuje pomiary hałasu, oświetlenie, pomiary składu i emisji gazów składowiskach, osiadanie i stateczność zboczy.

Firma ma ogromne doświadczenie oraz może wykazać się bardzo dobrymi referencjami, gdyż zwraca szczególną uwagę na rzetelność i merytoryczność realizowanych usług. Atutem jest jej zgrany zespół ekspertów z bogatą wiedzą, doświadczeniem i profesjonalizmem w działaniu.
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. zyskało zaufanie nie tylko swoich klientów, ale również lokalnych społeczności, wśród których pracuje, szanując ich własność, kulturę i obyczaje, zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, dzięki swojemu zaangażowaniu, wiedzy merytorycznej i doświadczeniu pracy w terenie.

Geologia

Geologia stanowi podstawową dziedzinę działalności Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. Już od 65 lat kolejne pokolenia specjalistów  dokumentują złoża surowców, ujęcia wód podziemnych zwykłych, leczniczych i termalnych oraz warunki geologiczno-inżynierskie i geotechniczne  w związku z posadowieniem obiektów  budowlanych.

Badania
laboratoryjne

Pracownia Analiz Fizykochemicznych jest komórką Laboratorium Badań Środowiskowych specjalizującą się w badaniach próbek wód podziemnych i powierzchniowych, ścieków, gleb, gruntów oraz składu chemicznego surowców skalnych.

Monitoring
Środowiska

Monitoring środowiska jest to zintegrowany system wykonywania pomiarów, oceny oraz prognozowania stanu środowiska. Celem systemu jest dostarczanie kompleksowych i zbilansowanych informacji organom administracji.

Tereny
zielone

Oferujemy profesjonalne usuwanie barszczu sosnowskiego, zagospodarowanie terenów zielonych, koszenie trawników oraz wycinkę drzew.