REMEDIACJA

 

Realizujemy prace zmierzające do naprawienia wyrządzonych szkód w środowisku naturalnym.

Świadczymy kompleksowe  usług w zakresie badań i rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego, działań naprawczych i zapobiegawczych oraz gospodarki odpadami.

W zależności od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia środowiska, proponujemy swoim klientom różne sposoby remediacji środowiska gruntowo-wodnego. Proponujemy rekultywacje metodą ex situ poprzez wydobycie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie zanieczyszczonych gruntów jak również metodą in situ. Oferujemy wykonanie i eksploatację systemów oczyszczania, które sa dostosowywane  w zależności od zanieczyszczenia, możliwości technicznych oraz innych.

 

Realizujemy:

  • Oczyszczanie środowisko gruntowo- wodnego z substancji ropopochodnych,
  • Odbiór i unieszkodliwianie odpadów,
  • Nadzory geologiczne nad pracami rekultywacyjnymi,