Badania laboratoryjne

 Znaczek PCA b

Pracownia Analiz Fizykochemicznych

Pracownia Analiz Fizykochemicznych jest komórką Laboratorium Badań Środowiskowych specjalizującą się w badaniach próbek wód podziemnych i powierzchniowych, ścieków, gleb, gruntów oraz składu chemicznego surowców skalnych. Główne obszary działalności Pracowni obejmują:

 • badania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,
 • monitoring składowisk odpadów,
 • monitoring wokół obiektów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (stacje paliw, elektrociepłownie, zakłady przemysłowe),
 • monitoring jakości odprowadzanych do środowiska ścieków deszczowych, przemysłowych, komunalnych,
 • pobieranie próbek oraz pomiary terenowe.

 

Pracownia wyposażona jest w nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną aparaturę pomiarową oraz bardzo dobre zaplecze do pobierania próbek. Oferta wykonywanych badań jest niezwykle szeroka i dotyczy analizy próbek środowiskowych w zakresie obejmującym m.in.:

 • badania monitoringowe,
 • badania ścieków (ChZT, BZT5, zawiesina ogólna, ropopochodne),
 • badania zawartości głównych kationów i anionów w wodach i ściekach,
 • chlorowcopochodne (THM) oraz pestycydy chloroorganiczne metodą chromatografii gazowej,
 • jednopierścieniowe węglowodory aromatyczne (BTEX – benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren) metodą chromatografii gazowej,
 • metale ciężkie metodą absorpcji atomowej (ASA),
 • podstawowe aniony (jodki, bromki, fluorki, chlorki, siarczany, fosforany, azotany, azotyny) metodą chromatografii jonowej (IC),
 • podstawowe pomiary fizykochemiczne, w tym pomiary terenowe,
 • węglowodory ropopochodne (benzyny, olej mineralny) metodą chromatografii gazowej,
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) metodą chromatografii cieczowej (HPLC).

 

 

Pracownia Badań Geotechnicznych

Pracownia badań Geotechnicznych jest działem Laboratorium Badań Środowiskowych specjalizującym się w badaniach geotechnicznych i mechanicznych gruntów i surowców skalnych. Zakres badań obejmuje m.in.:

 • badania gruntów dla potrzeb prac ziemnych,
 • badania jakości surowców skalnych i kruszyw do odpowiednich celów (m.in. budownictwa drogowego, kolejowego i ogólnego, przydatność do betonów i zapraw) wraz z wydaniem orzeczenia,
 • badania materiałów do okładzin pionowych i poziomych (granit, piaskowiec) wraz z wydaniem orzeczenia,
 • badania przydatności gruntów do celów rekultywacyjnych,
 • badania przydatności surowców do budownictwa hydrotechnicznego,
 • badania przydatności surowca ilastego wyrobów budowlanych i cienkościennych (wyroby ceramiczne) wraz z wydaniem orzeczenia.

 

Pracownia Badań Geotechnicznych wyposażona jest w nowoczesną aparaturę, w tym:

 • automatyczny aparat trójosiowy,
 • automatyczna komora do badań mrozoodporności,
 • aparat Proctora,
 • bębny micro-Devala,
 • bębny Los Angeles,
 • diamentowe piły tarczowe do cięcia surowca skalnego,
 • edometry,
 • tarcza Boehmego.

 

 

Pracownia Badań Terenowych

Pracownia Badań Terenowych jest działem Laboratorium Badań Środowiskowych specjalizującym się w pobieraniu próbek środowiskowych oraz pomiarach i badaniach terenowych. Główne obszary działalności pracowni to:

 • badanie składu i emisji gazów składowiskowych,
 • badanie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego,
 • instalacja deszczomierzy oraz pomiary opadów atmosferycznych,
 • konserwacja i renowacja piezometrów,
 • monitoring warunków atmosferycznych,
 • pomiary geodezyjne, badanie osiadania i stateczności zboczy,
 • pomiary i badania fizykochemiczne wykonywane w terenie,
 • pobieranie próbek gleb, odpadów, osadów oraz kompostu,
 • pobieranie próbek ścieków,
 • pobieranie próbek wód powierzchniowych i podziemnych,
 • pobieranie próbek wody pitnej,
 • sondowania, instalacja punktów monitoringowych.

 

Pracownia wyposażona jest w nowoczesną aparaturę do pomiarów terenowych oraz pobierania próbek w tym:

 • aparaturę kontrolno-pomiarową,
 • deszczomierze,
 • zestawy do pobierania i transportu próbek,
 • zestawy GPS do pomiarów terenowych i geodwzyjnych.

 

 

Wszystkie badania oferowane przez Laboratorium Badań Środowiskowych wykonywane są przez doświadczony personel, wg obowiązujących przepisów prawnych w oparciu o międzynarodowe normy i własne procedury badawcze.

Potwierdzeniem kompetencji Laboratorium jest Certyfikat Akredytacji AB 1010 oraz bardzo dobre wyniki corocznego udziału w międzynarodowych programach badania biegłości laboratoriów i porównaniach międzylaboratoryjnych.

 

O nas

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach jest firmą z ogromnym bagażem doświadczeń w zakresie geologii złożowej, geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii, gospodarki odpadami, ochrony środowiska i badań laboratoryjnych.

Prowadzimy: badania geologicznebadania wody, monitoring środowiska.

Początki działalności przedsiębiorstwa sięgają roku 1951.

Na przestrzeni lat firma przechodziła różnorodne przemiany dostosowujące organizację i zakres działalności do bieżących potrzeb rynku i postępu technicznego. Obecnie Przedsiębiorstwo zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z zakresu geologii, hydrogeologii, inżynierii środowiska i chemii. Pracownicy Przedsiębiorstwa posiadają szerokie uprawnienia szczebla ministerialnego z zakresu geologii i hydrogeologii. W szeregach Przedsiębiorstwa znajdują się eksperci Polskiej Izby Ekologii oraz biegli z zakresu ocen oddziaływania na środowisko.

Kontakt

Adres:  

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Telefon:   (0048) 41 365 10 00
Fax:   (0048) 41 365 10 10
     
E-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     
NIP:   6572586754
REGON:   292884283
     
KRS:   0000218880
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS 
     
Numer konta:   ING Bank Śląski S.A.
Swift: INGBPLPW
88 1050 1416 1000 0022 8113 5679 

Godziny pracy

Poniedziałek:    07:00-15:00
Wtorek:    07:00-15:00 
Środa:    07:00-15:00
Czwartek:    07:00-15:00
Piątek:    07:00-15:00
Sobota:    Nieczynne
Niedziala:    Nieczynne

Strona Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. w Kielcach używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki.
Więcej o celu używania plików cookies i zmianie ustawień cookies w przeglądarce dowiedzą się Państwo na stonie Polityka plików coockies.