Automatyczny system pomiarowy „CloudMetric”

 • wielopunktowy pomiar temperatury, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności
 • archiwizacja danych w pamięci wewnętrznej oraz na zewnętrznych nośnikach
 • możliwość rozbudowania systemu o podgląd z kamer
 • interfejsy komunikacyjne Ethernet/USB/GSM
 • sygnalizacja alarmów przekroczenia zakresu temperatury e-mail/SMS
 • odczyt danych z czujników nawet co 2 sekundy
 • ekspozycja danych na specjalnie przygotowanej stronie internetowej
 • możliwość zmian interwału czasowego podglądu danych
 • możliwość zdalnego sterowania urządzeniami laboratoryjnymi (zdalne uruchamianie, czasowe uruchomienie, zdalne odłączenie )

Możliwości pomiaru:

 • temperatury w zakresie od -55 °C do 125 °C (sondy można umieścić pod wodą)
 • wilgotność (zakres pomiarowy: od 10 do 80 % RH Dokładność: ± 3 %RH)
 • ciśnienie atmosferyczne (Zakres pomiarowy: od 300 do 1100 hPa Dok: ± 1hPa)
 • pH
 • obecności tlenku węgla
 • obecności gazów np. LPG
 • pyłów w powietrzu  (PM2.5) od 0 do 500 μg/m3
 • nasłonecznienia

Intuicyjne oprogramowanie z rozbudowaną możliwością prezentacji danych:

 

 

Przykłady zastosowań:

 • Wielopunktowy monitoring warunków środowiskowych w pomieszczeniach laboratoryjnych
 • Monitoring parametrów środowiskowych w serwerowniach i pomieszczeniach chłodniczych
 • Monitoring środowisk wymagających ścisłych parametrów egzystencji np. ogrody botaniczne

Parametry techniczne:

 • możliwość pomiaru do 16 punktów (wilgotność, temperatura, ciśnienie)
 • możliwość prezentacji pomiarów z kilku miejsc na świecie w jednym miejscu
 • możliwość montażu czujników bezprzewodowych (czujnik potrzebuje tylko zasilania i sieci WiFi)
 • archiwizacja danych do 5 lat (możliwość wydłużenia)

Wersja demonstracyjna systemu znajduje się pod adresem:
www.TEMP.PGkielce.pl

System działa na terenie siedziby firmy  w serwerowni, obsługuje 4 czujniki temperatury : szafa, zewnątrz, korytarz, ogólna pomieszczenia, dodatkowo czujnik wilgotności i ciśnienia w pomieszczeniu.

 

Zapraszamy do kontaktu pod adresem: cm@badaniabieglosci.pl