Aktualności

Oferta pracy

Poszukujemy pracownika na stanowisko próbkobiorca – Pracownia Badań Terenowych.
Próbkobiorca – Pracownia Badań Terenowych Informacje ogólne: stanowisko: Próbkobiorca siedziba firmy: Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o., ul. Hauke Bosaka 3 A, 25-214 Kielce miejsce pracy:

Sprawdź Co Pijesz 2018

Kolejny rok, kolejna edycja Sprawdź Co Pijesz! Zapraszamy do naszego mobilnego laboratorium!
Kolejny rok, kolejna edycja Sprawdź Co Pijesz! Zapraszamy do odwiedzenia nas, informacje dot. wizyt naszego mobilnego laboratorium znajdziecie Państwo na www.SprawdzCoPijesz.pl

Pomiary natężenia oświetlenia

Najlepszym sposobem weryfikacji kompetencji laboratorium są badania biegłości – nasze pomiary natężenia oświetlenia zweryfikowane!
Najlepszym sposobem weryfikacji kompetencji laboratorium są badania biegłości – nasze pomiary natężenia oświetlenia zweryfikowane!  

Zaufaj nam – 65 lat doświadczenia

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp z o.o. została utworzona w 2004 r na dorobku działającego od 1951r. Państwowego Przedsiębiorstwa Geologicznego. Na przestrzeni lat firma przechodziła różnorodne przemiany dostosowujące organizację i zakres działalności do bieżących potrzeb rynku i postępu technicznego.

Obecnie świadczy usługi w obszarze ochrony środowiska, geologii stosowanej oraz badań laboratoryjnych. Działa aktywnie na rzecz poprawy środowiska gruntowo-wodnego. Wykonuje badania dokumentujące jakość stanu środowiska gruntowo wodnego. Realizuje badania geologiczne, które wykorzystuje się do celów praktycznych, głównie w zakresie geologii złóż, hydrogeologii, geologii inżynierskiej.
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. pobiera i wykonuje badania fizyko-chemiczne gruntów, wody, osadów, ścieków i odpadów; bada właściwości fizyczne kruszyw i kamieni naturalnych. Realizuje również badania mikrobiologiczne wody. Wykonuje pomiary hałasu, oświetlenie, pomiary składu i emisji gazów składowiskach, osiadanie i stateczność zboczy.

Firma ma ogromne doświadczenie oraz może wykazać się bardzo dobrymi referencjami, gdyż zwraca szczególną uwagę na rzetelność i merytoryczność realizowanych usług. Atutem jest jej zgrany zespół ekspertów z bogatą wiedzą, doświadczeniem i profesjonalizmem w działaniu.
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. zyskało zaufanie nie tylko swoich klientów, ale również lokalnych społeczności, wśród których pracuje, szanując ich własność, kulturę i obyczaje, zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, dzięki swojemu zaangażowaniu, wiedzy merytorycznej i doświadczeniu pracy w terenie.

Geologia

Geologia stanowi podstawową dziedzinę działalności Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. Już od 65 lat kolejne pokolenia specjalistów  dokumentują złoża surowców, ujęcia wód podziemnych zwykłych, leczniczych i termalnych oraz warunki geologiczno-inżynierskie i geotechniczne  w związku z posadowieniem obiektów  budowlanych.

Badania
laboratoryjne

Pracownia Analiz Fizykochemicznych jest komórką Laboratorium Badań Środowiskowych specjalizującą się w badaniach próbek wód podziemnych i powierzchniowych, ścieków, gleb, gruntów oraz składu chemicznego surowców skalnych.

Monitoring
Środowiska

Monitoring środowiska jest to zintegrowany system wykonywania pomiarów, oceny oraz prognozowania stanu środowiska. Celem systemu jest dostarczanie kompleksowych i zbilansowanych informacji organom administracji.

Tereny
zielone

Oferujemy profesjonalne usuwanie barszczu sosnowskiego, zagospodarowanie terenów zielonych, koszenie trawników oraz wycinkę drzew.