OPEGO
coraz bliżej!

Zegar odliczający do konferencji OPEGO ruszył! Już w środę Hotel Aviator zagości zainteresowanych tematyką gospodarki odpadami, a my postaramy się aby spotkanie odbyło się w świetnej atmosferze!
Czytaj więcej

KONFERENCJA OPEGO 2017

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o., dostrzegając potrzebę integracji środowiska specjalistów zajmujących się gospodarką odpadami, zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Panelu Eksperckim ds. Gospodarki Odpadami, którego spotkanie
Czytaj więcej

Warsztaty w Centrum Edukacji Ekologicznej

W dniu 27.04.2017 odbył się organizowany przez naszą firmę wyjazd do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie wraz z
Czytaj więcej

Zaufaj nam – 65 lat doświadczenia

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach jest firmą z ogromnym dorobkiem w zakresie geologii złożowej, geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii, gospodarki odpadami, ochrony środowiska i badań laboratoryjnych.

Prowadzimy: badania geologiczne, badania wody, monitoring środowiska.

Początki działalności przedsiębiorstwa sięgają roku 1951.

Na przestrzeni lat firma przechodziła różnorodne przemiany dostosowujące organizację i zakres działalności do bieżących potrzeb rynku i postępu technicznego. Obecnie Przedsiębiorstwo zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z zakresu geologii, hydrogeologii, inżynierii środowiska i chemii. Pracownicy Przedsiębiorstwa posiadają szerokie uprawnienia szczebla ministerialnego z zakresu geologii i hydrogeologii. W szeregach Przedsiębiorstwa znajdują się eksperci Polskiej Izby Ekologii oraz biegli z zakresu ocen oddziaływania na środowisko.

NASZA OFERTA

Geologia

Geologia stanowi podstawową dziedzinę działalności Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. Już od 65 lat kolejne pokolenia specjalistów  dokumentują złoża surowców, ujęcia wód podziemnych zwykłych, leczniczych i termalnych oraz warunki geologiczno-inżynierskie i geotechniczne  w związku z posadowieniem obiektów  budowlanych.

Badania
laboratoryjne

Pracownia Analiz Fizykochemicznych jest komórką Laboratorium Badań Środowiskowych specjalizującą się w badaniach próbek wód podziemnych i powierzchniowych, ścieków, gleb, gruntów oraz składu chemicznego surowców skalnych.

Monitoring
Środowiska

Monitoring środowiska jest to zintegrowany system wykonywania pomiarów, oceny oraz prognozowania stanu środowiska. Celem systemu jest dostarczanie kompleksowych i zbilansowanych informacji organom administracji.

Tereny
zielone

Oferujemy profesjonalne usuwanie barszczu sosnowskiego, zagospodarowanie terenów zielonych, koszenie trawników oraz wycinkę drzew.

Telefon:

Tel. 41 365 10 00

e-mail

info@pgkielce.pl