Aktualności

Szkolenie „ekoTOK”

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie „ekoTOK”.
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie „ekoTOK”. Spotkanie odbędzie sie 26 kwietnia 2018 w samym centrum Krakowa. „ekoTOK” ma charakter otwarty,

Seminarium „Tleń”

Zapraszamy na seminarium pt. „Jakość badań w codziennej praktyce laboraotryjnej” ! Spotkanie odbędzie się 7 – 9 lutego 2018 w pensjonacie „Przystanek Tleń” woj. kujawsko pomorskie
Zapraszamy na seminarium pt. „Jakość badań w codziennej praktyce laboraotryjnej” ! Spotkanie odbędzie się 7 – 9 lutego 2018 w pensjonacie „Przystanek Tleń” woj. kujawsko pomorskie.

Programy Badań Biegłości 2018

Cele Badań Biegłości na rok 2018 obrane! Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z aktualnymi programami na bieżący rok! Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie www.BadaniaBieglosci.pl…
Cele Badań Biegłości na rok 2018 obrane! Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z aktualnymi programami na bieżący rok! Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie www.BadaniaBieglosci.pl …

Zaufaj nam – 65 lat doświadczenia

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach jest firmą z ogromnym dorobkiem w zakresie geologii złożowej, geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii, gospodarki odpadami, ochrony środowiska i badań laboratoryjnych.

Prowadzimy: badania geologiczne, badania wody, monitoring środowiska.

Początki działalności przedsiębiorstwa sięgają roku 1951.

Na przestrzeni lat firma przechodziła różnorodne przemiany dostosowujące organizację i zakres działalności do bieżących potrzeb rynku i postępu technicznego. Obecnie Przedsiębiorstwo zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z zakresu geologii, hydrogeologii, inżynierii środowiska i chemii. Pracownicy Przedsiębiorstwa posiadają szerokie uprawnienia szczebla ministerialnego z zakresu geologii i hydrogeologii. W szeregach Przedsiębiorstwa znajdują się eksperci Polskiej Izby Ekologii oraz biegli z zakresu ocen oddziaływania na środowisko.

Geologia

Geologia stanowi podstawową dziedzinę działalności Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. Już od 65 lat kolejne pokolenia specjalistów  dokumentują złoża surowców, ujęcia wód podziemnych zwykłych, leczniczych i termalnych oraz warunki geologiczno-inżynierskie i geotechniczne  w związku z posadowieniem obiektów  budowlanych.

Badania
laboratoryjne

Pracownia Analiz Fizykochemicznych jest komórką Laboratorium Badań Środowiskowych specjalizującą się w badaniach próbek wód podziemnych i powierzchniowych, ścieków, gleb, gruntów oraz składu chemicznego surowców skalnych.

Monitoring
Środowiska

Monitoring środowiska jest to zintegrowany system wykonywania pomiarów, oceny oraz prognozowania stanu środowiska. Celem systemu jest dostarczanie kompleksowych i zbilansowanych informacji organom administracji.

Tereny
zielone

Oferujemy profesjonalne usuwanie barszczu sosnowskiego, zagospodarowanie terenów zielonych, koszenie trawników oraz wycinkę drzew.